Veroilmoitus

Seuraavassa tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja sinulla on tuloa Norjasta ja/tai varallisuutta Norjassa.

Kenen on annettava veroilmoitus Norjassa?

Kaikkien, joilla on Norjassa veronalaista tuloa tai omaisuutta, on annettava veroilmoitus Norjan veroviranomaisille. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisia.

Jos maksat palkasta lähdeveroa, sinun ei tarvitse antaa veroilmoitusta. Jos sinulla on vain osinkotuloa norjalaisesta yhtiöstä tai työskentelet taiteilijana tai urheilijana Norjassa, ei sinun myöskään tarvitse antaa veroilmoitusta.

Veroilmoituksen antaminen

Saat veroilmoituksen veroviranomaisilta tulovuotta seuraavan vuoden maalis-/huhtikuussa. Veroilmoitukselle on esitäytetty tietoja, joita Norjan veroviranomaiset ovat saaneet työnantajilta, pankeilta, vakuutusyhtiöiltä, lasten päivähoitopaikoista jne.

Sinun tulee tarkistaa, että esitäytetyllä veroilmoituksella olevat tiedot ovat oikein eikä mitään tietoa puutu.

Jos tieto veroilmoituksella on virheellinen tai joku tieto puuttuu, sinun tulee korjata veroilmoitus ja palauttaa se määräajassa. Voit antaa veroilmoituksen internetissä (skatteetaten.no) tai paperilla. Jos sinulle on tullut "Veroilmoitus varallisuus- ja tuloverotukseen – palkansaajat ja eläkeläiset jnele ja eläkeläiselle jne.", veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos tiedot sillä ovat täydelliset ja oikein. Ellet palauta veroilmoitusta, se katsotaan annetuksi esitäytetyin tiedoin.

Ellet ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, sinun tulee ottaa yhteyttä verotoimistoon. Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, sinun tulee täyttää ja palauttaa veroilmoitus lomakkeella RF-1281. Tämän lomakkeen saat osoitteesta skatteetaten.no/skjema.

Jos veroilmoituksen kanssa saamasi alustava verolaskenta näyttää, että olet maksanut liian vähän veroa, voit välttää maksamasta korkoa puuttuvalle verolle, jos maksat sen 31. toukokuuta mennessä. Löydät veroilmoitukseltasi lisää tietoa tilinumerosta ja KID-numerosta täydennysveron maksulle. Otathan huomioon, että jos muutat veroilmoituksellasi olevia tuloja tai vähennyksiä, myös veron kokonaismäärä tulee muuttumaan.

Milloin veroilmoitus on annettava?

"Veroilmoitus varallisuus- ja tuloverotukseen – palkansaajat ja eläkeläiset jne" on jätettävä viimeistään 30. huhtikuuta. Ellet palauta veroilmoitusta, se tulkitaan annetuksi esitäytetyllä veroilmoituksella olevin tiedoin.

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja "Veroilmoitus varallisuus- ja tuloverotukseen – ammatinharjoittajille jne." on annettava viimeistään 31. toukokuuta. Veroilmoitus on annettava sähköisesti.

Veroilmoituksen palauttamatta jättäminen on mahdollista vain henkilöille, joille on tullut "Veroilmoitus palkansaajille ja eläkeläisille jne.".

Tietojenvaihto veroviranomaisten välillä

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi kaikissa Pohjoismaissa työnantajat, pankit ja muut toimijat ovat velvollisia antamaan veroviranomaisille tietoja maksamistaan palkoista, eläkkeistä, osingoista, koroista ym. suorituksista. Tiedoista ilmenee mm. tulonsaajan nimi ja osoite sekä tulon luonne ja määrä. Maksajilla on sama velvollisuus silloinkin, kun suorituksia maksetaan muissa valtioissa asuville henkilöille.

Verotuksen oikeellisuuden varmistamiseksi ovat Pohjoismaiden veroviranomaiset sopineet vaihtavansa tietoja keskenään. Tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä tehdään vuosittain tähän tehtävään nimettyjen yksiköiden toimesta, suojattuja kanavia pitkin. Pohjoismaiden välillä vaihdetaan hyvin paljon tietoja. Asuinvaltion veroviranomaiset käyttävät näitä tietoja tarkistaakseen, että henkilöt joilla on rajat ylittävää toimintaa ovat täyttäneet velvollisuutensa ilmoittaa ulkomailta saamistaan tuloista ja varallisuudestaan ulkomailla.