Rajoitettu verovelvollisuus

Vaikka et oleskelisikaan niin pitkään Norjassa, että olisit Norjassa verotuksellisesti asuva (yleisesti verovelvollinen), saatat silti olla Norjassa verovelvollinen tietyistä tuloista tai omaisuudesta, jolla on yhteys Norjaan. Tätä kutsutaan rajoitetuksi verovelvollisuudeksi.

Ansiotulo

Norjalaiselta työnantajalta saatu palkka, joka maksetaan Norjassa tehdystä työstä, on veronalaista Norjassa. Palkkasi voi olla veronalaista Norjassa myös, jos työskentelet Norjassa ulkomaiselle työnantajalle.

Suurimman osan Norjaan työskentelemään tulevista tulee maksaa palkastaan lähdeveroa 25 % verokannalla. Jos et ole norjalaisessa sosiaaliturvassa vakuutettu, lähdeverokanta on 16.8 %. Verotus on toimitettu, kun työnantaja pidättää veron maksamastaan palkasta ja ilmoittaa perityn lähdeveron Norjan verohallinnolle. Tulosta ei voi vaatia verotuksessa tehtäviä vähennyksiä.

Voit myös valita, että maksat palkasta veroja yleisten säännösten mukaan lähdeverotuksen sijasta. Jos palkkasi ylittää NOK 651.250 tai sinulla on muita tuloja kuten elinkeinotoiminnan tuloa, tuloa verotetaan aina yleisten säännösten mukaan. Sama koskee pääomatuloja, jotka ylittävät tietyn määrän.

Tämä soveltuu niin kauan kuin olet rajoitetusti verovelvollinen ja ensimmäisenä vuonna, jona tulet yleisesti verovelvolliseksi.

Lue lisää tietoa uusistasäännöksistä: skatteetaten.no/paye

Voit olla verovelvollinen Norjaan, jos työskentelet norjalaisella mannerjalustalla tai Norjaan rekisteröidyllä aluksella. Lentohenkilöstön verotuksessa on erityissäännöksiä.

Eläke ja työkyvyttömyyskorvaus

Eläke ja työkyvyttömyyskorvaus, joita maksetaan Norjasta, ovat veronalaisia Norjassa. Veroprosentti on 15 bruttoeläkkeestä.

Jos asut Pohjoismaiden ulkopuolella, verovelvollisuutesi saattaa olla rajoitettu, Norjan ja asuinvaltiosi välillä solmitun verosopimuksen määräysten takia. Jos asut EU/ETA-maassa voit halutessasi vaatia, että ansiotulosi verotetaan 15 prosentin sijaan, kuten Norjassa asuvan ansiotulo verotetaan. Tällöin vähintään 90 prosenttia tuloistasi on oltava veronalaista Norjassa.

Saat lisää tietoa skatteetaten.no.

Kiinteä omaisuus

Jos sinulla on kiinteää omaisuutta Norjassa, sinulle voidaan määrätä Norjassa varallisuusveroa ja veroa kiinteästä omaisuudesta saadulle tulolle.

Osinkotulo

Olet velvollinen maksamaan veroja Norjaan, jos saat osinkotuloa norjalaisesta yhtiöstä tai osakerahastosta.

Elinkeinotoiminta

Jos olet ammatinharjoittaja, olet verovelvollinen Norjassa, jos toimit Norjassa kiinteästä toimipaikasta.

----

Jos sinulla on Norjassa verotettavaa tuloa tai omaisuutta, sinun on annettava veroilmoitus Norjaan. Jos maksat palkasta lähdeveroa, sinun ei tarvitse antaa veroilmoitusta. Jos sinulla on vain osinkotuloa norjalaisesta yhtiöstä tai työskentelet taiteilijana tai urheilijana Norjassa, ei sinun myöskään tarvitse antaa veroilmoitusta.