Asutko Norjassa ja työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja saat palkkaa työnantajalta, joka toimii tanskalaisella mannerjalustalla. Tämä ohje koskee vain sellaisen palkan verottamista, joka on ansaittu tanskalaisella mannerjalustalla.

Verotus Tanskassa

Palkkasi on veronalaista Tanskassa, jos työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla yli 30 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana ja työnantajasi harjoittaa öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön tanskalaisella mannerjalustalla.

30-päivän sääntöä ei sovelleta jos työskentelet aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella ja aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaassa. Sellaisessa tilanteessa on palkka veronalaista siinä Pohjoismaassa, jossa aluksen käyttäjä asuu. Jos aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, 30-päivän sääntö soveltuu.

Verotus Norjassa

Tanskalaisella mannerjalustalla saamasi palkka on veronalaista Norjassa. Sinun on ilmoitettava palkkasi norjalaisella veroilmoituksellasi. Jos palkkasi on veronalaista Tanskassa 30-päivän säännön perusteella, voit vaatia Norjan verojesi alentamista ja lopputulos on se, että et maksa Norjassa veroa tulosta jota on voidaan verottaa Tanskassa. Jos palkka, jota maksetaan työskentelystä aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen tai muulla apualuksella, on veronalaista toisessa Pohjoismaassa, voit vaatia toisessa maassa maksamasi veron vähentämistä Norjan veroista ("kreditfradrag"). Vähennyksen määrä ei voi ylittää Norjassa samasta tulosta maksettavaksi määrättävän veron määrää.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä sosiaalivakuutusviranomaisiin Norjassa (NAV) tai Tanskassa (borger.dk) saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi