Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Tämä ohje koskee sinua, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet itsenäisenä ammatinharjoittajana Norjassa. Ohje koskee vain tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotusta.

Rekisteröinti Norjaan

Rekisteröinti Enhetsregisteretiin/Foretaksregisteretiin

Norjassa ammattitoimintaa harjoittavalla on velvollisuus rekisteröityä Yritysrekisteriin (Foretaksregisteret), jos hän harjoittaa tavaroiden myyntiä tai jos hänellä on yli 5 työntekijää Norjassa. Muissa tapauksissa Yritysrekisteriin rekisteröityminen on vapaaehtoista.

Jos tapauksessasi ei ole pakollista rekisteröityä Yritysrekisteriin, voit rekisteröityä Enhetsregisteret-nimiseen rekisteriin. Tällöin saat rekisteröinnin yhteydessä organisaationumeron, jota voit käyttää mm. laskutuksissa ja norjalaisen pankkitilin avaamisessa. Jos sinulta edellytetään rekisteröitymistä työnantajana tai Arvolisäverorekisteriin "Merverdiavgiftsregisteret", sinun on myös oltava rekisteröity Enhetsregisteretiin. 

Käytä lomaketta Samordnet Registermelding - Del 1 Hovedblankett. Lomake löytyy osoitteesta brreg.no.Voit myös tilata sen puhelinnumerosta +47 7500 75 00.

Rekisteröinti veroviranomaisille/Skatteetaten

Ota Norjassa yhteys verotoimistoon/Skatteetaten sen selvittämiseksi, oletko verovelvollinen Norjaan.

Sinun on Norjassa rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, jos liikevaihto tai otot ylittävät 50 000 NOK.

Katso jäljempänä ohjeita veron ja työnantajamaksun maksamisesta.

Tulovero

Verotus Norjassa

Kiinteä toimipaikka
Norja verottaa Norjassa harjoittamasi toiminnan tuloa, jos sinulla on siellä toimintaa varten kiinteä toimipaikka. Norja verottaa tulostasi vain sen osan, joka liittyy kiiinteään toimipaikkaan. Veronalainen tulo määritetään Norjan sääntöjen mukaan.

Kiinteän toimipaikan määritelmä on osiossa Yleistä/Kiinteä toimipaikka.

Jos olet itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri, konsultti, Norjalla on  oikeus verottaa sinua myös yli 183 päivää perättäisten 12 kk aikana kestävän oleskelun perusteella, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan.

Jos Norjalla on verotusoikeus, sinun on annettava Norjaan veroilmoitus.

Veroprosenteista saat tietoa osiosta Yleistä/Veroprosentit.

Jos kiinteää toimipaikkaa ei muodostu
Jos sinulla ei ole Norjassa kiinteää toimipaikkaa etkä myöskään oleskele Norjassa yli 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana, et joudu maksamaan toiminnastasi tuloveroa Norjaan.

Verotus asuinvaltiossa 

Asuinvaltiossasi sinun on annettava veroilmoitus myös siitä tulosta, joka perustuu Norjassa harjoitettuun toimintaan.

Jos olet maksanut veroa Norjaan, ilmoita se asuinvaltion veroilmoituksessa ja vaadi, että se vähennetään samasta tulosta asuinvaltiossa menevästä verosta.

Sosiaaliturvamaksut

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai NAV Norjassa saadaksesi lisätietoja.

Ilmoitusvelvollisuus  ja velvollisuus maksaa ennakonpidätys 

Ilmoitus Norjan viranomaisille toimeksiannoista ja työntekijöistä 

Jos teet toimeksiannon tai sopimuksen ulkomailla asuvan henkilön tai ulkomaisen yrityksen kanssa, olet velvollinen antamaan tiedot sopimuksesta Norjan verohallinnolle. Velvollisuus koskee toimeksiantoja, jotka suoritetaan Norjassa tai Norjan mannerjalustalla, kun toimeksiannon arvo ylittää 20 000 NOK. Ulkomainen sopimuskumppani on velvollinen antamaan tiedot kaikista työntekijöistä. 

Velvollisuus koskee norjalaisia ja ulkomaisia yrityksiä ja julkisia toimijoita. Yksityisten ihmisten ei tarvitse antaa tietoja. Tiedon sopimuksista annetaan lomakkeella RF-1199 'Information about contracts, contractors and employees' ja tiedot työntekijöistä annetaan lomakkeella RF-1198 'Information about employees'. Tiedot annetaan sähköisesti Assignment and employee register kautta.

Saat lisätietoa osoitteessa skatteetaten.no.

Verojen periminen ja työnantajamaksun maksaminen

Jos harjoitat Norjassa itsenäistä ammattitoimintaa, Norjan verohallinto perii sinulta ennakkoveroja. Sinun tulee maksaa vero kansainväliseen verojen perintään Skatteetaten - Skatteoppkrever utland. Jos sinulla työntekijöitä, jotka työskentelevät Norjassa, sinun täytyy periä Norjan vero palkoista Norjan sääntöjen mukaan. Työntekijät saavat verokortin, jolla on perittävän veron määrä. Jos työntekijällä ei ole verokorttia, on veroa perittävä 50 prosentti. Jos työntekijä ei ole palkastaan Norjassa verovelvollinen, hänen on hankittava Norjan viranomaisilta vapautus ennakonpidätyksestä.  

Sinun täytyy maksaa myös työnantajamaksu/ arbeidsgiveravgift palkaista, jotka maksetaan Norjassa työskentelystä, paitsi jos työntekijä esittää todistuksen A1, jolla todistetaan, että hän on vakuutettu kotivaltiossa. 

Sinun tulee maksaa perityt verot ja työnantajamaksu kuudessa erässä tulovuoden aikana. Perityt verot ja työnantajamaksut maksetaan kansainväliseen verojen perintään Skatteetaten - Skatteoppkrever utland

Saat lisää tietoa skatteetaten.no

Raportointi maksuista ja työntekijöistä

Raportointi maksuista ja työntekijöistä Norjan verohallinnolle, NAV:lle ja tilastokeskukselle (SSB) tehdään käyttäen palvelua a-melding. Jos olet maksanut palkkaa tai muuta korvausta, sinun tulee antaa a-melding joka kuukausi. A-melding lähetetään viimeistään maksun seuraavan kuukauden 5 päivä.

Tämä koskee myös maksettuja palkkoja Norjan mannerjalustalla ja aluksilla, jotka liittyvät tähän toimintaan.

Jos olet toimittanut ilmoituksen työntekijöistä lomakkeella RF-1198, sinun ei tarvitse palauttaa a-meldingiä. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa palkat, vähennykset, ennakkoverot ja työnantajamaksut joka kuukausi, kun olet maksanut palkkaa ja perinyt veroa.

Saat lisää tietoa skatteetaten.no.

Arvonlisävero

Norjassa sinun tulee maksaa arvonlisäveroa useimpien tavaroiden ja palvelujen myynnistä- Yleinen verokanta on 25 prosenttia.

Ammatinharjoittajana sinun on rekisteröidyttävä Norjassa arvonlisäverovelvolliseksi siitä ajankohdasta alkaen, jolloin myynnit tai nostot ylittävät 50 000 NOK. Samasta ajankohdasta alkaa arvonlisäveron maksuvelvollisuus, jolloin olet velvollinen perimään ja maksamaan arvonlisäveroa. Jos jo toimintaa aloitettaessa on selvää, että raja 50 000 NOK tulee ylittymään, rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi voidaan hoitaa saman tien ja arvonlisäveron laskemin alkaa välittömästi.

Rekisteröinnistä lisätietoja.

Arvonlisäverovelvollisuudesta lisätietoja.

Saat lisätietoa skatteetaten.no.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi