Asutko Norjassa ja omistat toisessa Pohjoismaassa olevan yhtiön osakkeita?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Norjassa ja sinulla on osakkeita tai osuuksia toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä tai osakerahastossa. Ohje koskee tästä omaisuudesta saadun tulon verotusta.

Osakesäästötilille (ASK) maksetuille osakkeille ja osuuksille on omat sääntönsä.

Osinkotulo ja voitto-osuus

Verotus toisessa Pohjoismaassa

Osinko verotetaan siinä Pohjoismaassa, josta osinko maksetaan. Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan vero saa olla  enintään 15%. Voit vaatia että ulkomainen vero vähennetään Norjassa samasta tulosta aiheutuvasta verosta (hyvitysmenetelmä). Vähennys ei voi olla suurempi kuin osingosta aiheutuva vero Norjassa.

Sama koskee osakerahastosta saatuja tuloja, kun nämä tulot verotetaan maksumaassa samalla tavalla kuin osingot.

Verotus Norjassa

Toisesta Pohjoismaasta saatu osinkotulo verotetaan Norjassa samalla tavalla kuin norjalaisesta yhtiöstä saatu osinko.

Osingosta on veronalaista vain se osuus, joka ylittää osakkeiden hankinta-arvolle vahvistetun verovapaan tuoton.

Verovapaa tuotto lasketaan jokaiselle osakkeelle/osuudelle jonka omistit tulovuonna ajankohtana 31.12. Jos osinko on suurempi kuin verovapaa osa, erotus kerrotaan luvulla 1.44 ja erotukseen kohdistuu 22 %:n suuruinen tuloverotus vuosina 2020 ja 2021(tosiasiallinen veron määrä on 31.68 %). Jos osinko on pienempi kuin verovapaa osa kyseisenä vuonna, käyttämätön verovapaa osa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa vähentäen veronalaisen osingon ja/tai voiton määrää.

Toisesta Pohjoismaasta saadut tuotot osakerahastosta verotetaan samalla tavalla kuin norjalaisesta osakerahastosta saadut tuotot.

Jos omistat ulkomaisia osakkeita, ilmoita tiedot osakkeista veroilmoituksellasi. Ilmoita tiedot myös, jos omistat osuuksia ulkomaisessa osakerahastossa etkä ole saanut omistuksista erillistä selvitystä Norjan arvopaperikeskukselta (VPS) tai sijoitusten hoitoyhtiöltä.

Jos toisesta Pohjoismaasta maksetusta osingosta on peritty veroa enemmän kuin 15 %, voi vaatia liikaa perityn veron palauttamista siinä valtiossa, josta osingot on maksettu.

Osakkeiden tai osuuksien myynnistä saatu voitto

Toisesta Pohjoismaasta olevan yhtiön osakkeista saadut luovutusvoitot verotetaan Norjassa samoin kuin norjalaisen yhtiön osakkeiden luovutusvoitot. Toisesta Pohjoismaasta olevan sijoitusrahaston osuuksien luovutusvoitot verotetaan Norjassa myös samalla tavalla kuin norjalaisen sijoitusrahaston osuuksien luovutusvoitot.

Verovapaa tuotto, jota ei ole vähennetty osinkojen verotuksessa, huomioidaan kun lasketaan veronalaista luovutusvoittoa.

Jos olet asunut toisessa Pohjoismaassa, osakkeiden luovutusvoitot voivat olla veronalaisia myös siellä sinä vuonna, kun muutit Norjaan pohjoismaisen verosopimuksen mukaisesti tai seuraavina vuosina. Pohjoismaissa voi olla erilaisia sääntöjä siitä, kuinka monta vuotta kussakin valtiossa näitä luovutusvoittoja voidaan verottaa. Jos sinua verotetaan luovutusvoitoista toisessa pohjoismaassa, voit vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista Norjassa (hyvitysmenetelmä). Hyvitys ei voi kuitenkaan ylittää Norjan veron määrää.

Osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat myyntitappiot toisessa Pohjoismaassa otetaan Norjassa huomioon samalla tavalla kuin norjalaisten osakkeiden myyntitappiot.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi