Asutko Norjassa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa on tietoa tämän Norjassa asuvan henkilön toisesta Pohjoismaasta saaman eläketulon verotuksesta. Tässä käsitellään vain ulkomaisen eläketulosi verottamista.

Jos saat jotain muuta sosiaaliturvaan perustuvaa korvausta kuin eläkettä toisesta Pohjoismaasta, katso kohta Sosiaalietuudet.

Verotus Norjassa

Toisesta Pohjoismaasta saamasi eläke on veronalaista Norjassa. Ilmoita eläke veronalaisena tulona Norjan veroilmoituksessa. Näin täytyy tehdä vaikka olisit maksanut veroja eläketulostasi siinä toisessa Pohjoismaassa.

Voit vaatia eläkkeestä toisessa Pohjoismaassa maksamasi veron vähentämistä Norjan verosta (hyvitys). Vähennys ei voi olla suurempi kuin ulkomailta saamastasi tulosta Norjassa aiheutuva vero.

Kun saat toisesta Pohjoismaasta tiedon sinulta siellä eläkkeestäsi peritystä verosta, säilytä tosite jotta voit lähettää sen Norjan verotoimistolle jos sitä pyydetään.

Sosiaalivakuutusmaksu

Jos sinulla on sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä yksinomaan toisesta Pohjoismaasta (eikä norjalaista sosiaaliturvalainsäädäntöön perustuvaa eläkettä), et joudu maksamaan vakuutusmaksua ulkomaisesta eläkkeestä Norjassa. Jos sinulla on muutakin eläkettä, ota yhteys sosiaaliturvaviranomaisiin (NAV) sen selvittämiseksi, onko sinun maksettava maksu Norjassa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi