Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Norjassa taiteilijana tai urheilijana?

Seuraavassa on tietao sinulel joka asut jossain toisessa  Pohjoismaassa ja sinulla on taiteilijana tai urheilijana saatua työtuloa Norjasta? Seuraavassa on tietoa tällaisen työtulon verotuksesta.

Verotus Norjassa

Jos urheilet tai esiinnyt taiteilijana Norjassa, norjalaisella aluksella tai Pohjanmeren norjalaisella alueella, saamasi tulo on veronalaista Norjassa.

Tässä yhteydessä taiteilijalla tarkoitetaan muusikoita, teatterinäyttelijöitä ja radion tai television käyttöön tulevan elokuvan tai äänityksen tekoon osallistuvia mm. elokuvanäyttelijöitä. Myös poliittisissa, sosiaalisissa, uskonnollisissa tai hyväntekeväisyystilaisuuksissa esiintyviä voidaan pitää tässä tarkoitettuina esiintyjinä.

Urheilijalla tarkoitetaan myös golfinpelaajia, ratsastajia, moottoriurheilijoita ja purjehtijoita sekä biljardi-, shakki- tai bridgekilpailuihin osallistujia.

Rajoitettu verovelvollisuus

Jos et oleskele Norjassa pitkään ja sinua pidetään rajoitetusti verovelvollisena, sinua verotetaan ulkomaisten taiteilijoiden verotuksesta annetun lain mukaisesti.

Tällöin vero on 15 % tulosta. Jos voit esittää tositteellisen selvityksen majoitus- ja matkakustannuksista tai agenttipalkkioista, saat vähentää ne veronalaisesta tulosta.

Ulkomaisen taiteilijan vero 15 % on maksettava riippumatta siitä, maksetaanko tulo taiteilijalle itselleen, edustajalle, agentille tai yritykselle.

Tulon maksava taho perii veron suorituksen maksun yhteydessä ja antaa suorituksesta tiedot Norjan verohallinnolle.

Jos sinulta on peritty ulkomaisen taiteilijan vero 15 %, sinun ei tarvitse antaa veroilmoitusta Norjaan. Kaikilla ETA-maissa asuvilla on kuitenkin mahdollisuus vaatia normaalia verotusta, jos he katsovat sen itselleen edullisemmaksi. Normaaliverotusta haluavan tulee antaa Norjaan veroilmoitus ja esittää vaatimuksensa siinä.

Yleinen verovelvollisuus

Jos oleskelet Norjassa pidempään ja sinut katsotaan Norjassa yleisesti verovelvolliseksi, sinua verotetaan Norjassa vuoden alusta alkaen ja verotus tapahtuu normaalisäännösten mukaan (ei 15 % veroa). Yleisesti verovelvollisen on annettava Norjaan veroilmoitus.

Verotus asuinvaltiossa

Tulo voi olla  veronalaista myös asuinvaltiossasi. Ilmoita tulo ja Norjan vero asuinvaltion veroilmoituksessa. Jos maksat tulosta veroa sekä Norjaan että asuinvaltioosi, on asuinvaltiosi huolehdittava että kaksinkertainen verotus vältetään.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Suomi | Ruotsi