Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Eksempler på skatteberegning for inntektsårene 2018 og 2017

Eksempler på skatteberegning - 2018

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Beregningen gjelder for deg som:

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

2 588

9 840

12 428

240 000

21 191

19 680

40 871

480 000

84 311

39 360

123 671

600 000

116 048

49 200

165 248

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

6 451

6 120

12 571

0

240 000

26 530

12 240

22 797

15 973

480 000

87 672

24 480

3 682

108 470

600 000

119 409

30 600

0

150 009

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

Eksempler på skatteberegning - 2017

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Beregningen gjelder for deg som:

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

3 372

9 840

13 212

240 000

22 944

19 680

42 624

480 000

86 324

39 360

125 688

600 000

119 782

49 200

168 982

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

7 692

6 120

13 812

0

240 000

28 940

12 240

22 091

19 129

480 000

91 068

24 480

3 567

111 981

600 000

124 522

30 600

0

155 122

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

Meny
 
Logo