Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skatteberegning for inntektsårene 2019 og 2018

Eksempler på skatteberegning - 2019

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Beregningen gjelder for deg som:

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

2 079

9 840

11 919

240 000

19 428

19 680

39 108

480 000

82 178

39 360

121 538

600 000

113 618

49 200

162 818

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

5 776

6 120

11 896

0

240 000

25 235

12 240

23 605

13 870

480 000

85 642

24 480

3 820

106 302

600 000

117 082

30 600

0

147 682

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

 

Eksempler på skatteberegning - 2018

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Beregningen gjelder for deg som:

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

2 588

9 840

12 428

240 000

21 191

19 680

40 871

480 000

84 311

39 360

123 671

600 000

116 048

49 200

165 248

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

6 451

6 120

12 571

0

240 000

26 530

12 240

22 797

15 973

480 000

87 672

24 480

3 682

108 470

600 000

119 409

30 600

0

150 009

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

Meny
 
Logo