Skatteberegning for inntektsårene 2021 og 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Norge.

Eksempler på skatteberegning - 2021

Beregningen gjelder for deg som:

  • bor i Norge hele året
  • er over 17 år, gift eller ugift og uten barn som du forsørger
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Norge
  • ikke betaler kirkeskatt (har ingen betydning for Norge)

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

2 717

9 840

12 557

240 000

18 714

19 680

38 394

480 000

80 652

39 360

120 012

600 000

111 852

49 200

161 052

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

6 413

6 120

12 533

0

240 000

25 303

12 240

26 950

10 593

480 000

84 623

24 480

4 985

104 118

600 000

115 823

30 600

0

146 423

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv

 

Eksempler på skatteberegning - 2020

Beregningen gjelder for deg som:

  • bor i Norge hele året
  • er over 17 år, gift eller ugift og uten barn som du forsørger
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Norge
  • ikke betaler kirkeskatt (har ingen betydning for Norge)

Tabellen under viser skatten for en person som bare har lønnsinntekt

Lønn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

3 234

9 840

13 074

240 000

19 660

19 680

39 340

480 000

82 206

39 360

121 566

600 000

113 646

49 200

162 846

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som bare har pensjon.

For å få skattefradrag for pensjonsinntekt må man motta alderspensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP) i tillegg til eventuell annen pensjon.

Pensjon per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattefradrag for pensjonsinntekt (NOK)

Skatt og trygdeavgift (NOK)

120 000

6 930

6 120

13 050

0

240 000

26 270

12 240

26 343

12 167

480 000

85 947

24 480

4 849

105 578

600 000

117 387

30 600

0

147 987

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten.

Du kan beregne skatten selv