Skatteoppgjør

Når skattekontoret har beregnet din skatt får du et skatteoppgjør og en utskrift av grunnlaget for skatt. På utskriften av grunnlaget for skatt kan du se hvilken formue og inntekt som er beskattet og hvilke fradrag du har fått. På skatteoppgjøret kan du se hvor mye skatt du skal betale. Har du betalt for mye skatt, får du skatt til gode. Har du betalt for lite skatt, må du betale restskatt. Innbetalingsblankett blir sendt ut sammen med skatteoppgjøret.

Du får skatteoppgjøret så snart skatten er beregnet i perioden mars - oktober. Er du e-bruker blir du varslet på SMS og e-post så snart ditt skatteoppgjør er tilgjengelig i Altinn.

Blir du skattlagt med en flat skatt på lønnsinntekten, får du ikke skatteoppgjør. I stedet får du en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt din arbeidsgiver har rapportert. Du får skattekvitteringen i juni i året etter inntektsåret.

Skatt til gode

Har du betalt for mye skatt, får du skatt til gode overført til din bankkonto. Du får renter på tilgodebeløpet.

Har du ikke konto i norsk bank eller du ønsker tilgodebeløpet overført til konto i bank utenfor Norge, må du sende inn opplysninger om kontonummer (IBAN, SWIFT/BIC) og bankens navn og adresse. Du må legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller at du har disposisjonsrett til den.

Skatteetaten sender ikke utbetalingskort til en adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen.

Innbetaling av restskatt

Har du betalt for lite skatt, må du betale restbeløpet innen den fristen som er oppgitt på innbetalingskortet som følger med skatteoppgjøret. Er restskatten NOK 1 000 eller mer, blir den delt i to like innbetalinger. Fristen for den første innbetalingen er tre uker etter at skatteoppgjøret blir sendt ut. Fristen for den andre innbetalingen er fem uker senere. Får du skatteoppgjøret i juni, er fristen tidligst 20. august - både for restskatt over og under NOK 1000.

Restskatt skal betales til skatteoppkreverkontoret i den kommunen der du er skattepliktig. Du må betale renter på restskatt.

Vil du unngå renter på restskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Informasjon om konto- og KID-nummer for betaling av tilleggsforskudd står på skattemeldingen.

Du må betale innen fristen selv om du har sendt inn en korrigert skattemelding. Betaler du for sent, blir beløpet tillagt forsinkelsesrenter. Betaler du ikke skatten, vil myndighetene følge opp saken og pålegge arbeidsgiver å foreta trekk i lønn dersom du fortsatt arbeider i Norge. Har du eiendeler i Norge, kan myndighetene ta pant i disse.

Norske myndigheter får også bistand av utenlandske myndigheter til å kreve inn beløp som ikke er betalt.

Riktig adresse hos skattemyndighetene

For at du skal motta skattekort, skattemelding og skatteoppgjør er det viktig at du er registrert hos skattemyndighetene med riktig adresse.

Er du bosatt i Norge, må du huske på at du alltid melder endring av adresse til folkeregisteret. Du finner flytteskjema på skatteetaten.no.

Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til skattekontoret i Norge. Skal du flytte til et annet nordisk land, skal du bare melde fra i det landet du flytter til.

Er du ikke bosatt i Norge, bør du gi beskjed til skattekontoret når du flytter til en ny adresse. Du kan sende melding om ny/endret postadresse til skattekontoret. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.