Skattekort

Er du skattepliktig i Norge, skal arbeidsgiveren foreta skattetrekk ved hver lønnsutbetaling.

Alle som har skattepliktig lønn må ha et skattekort. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke. Har du ikke skattekort, skal arbeidsgiveren trekke 50 prosent skatt av lønnen.

Den skatten som din arbeidsgiver trekker, blir avregnet mot den endelige skatten som blir fastsatt når du får skatteoppgjøret i perioden mars - oktober i året etter inntektsåret.

Slik søker du om skattekort

Har du ikke norsk fødselsnummer, er hovedregelen at du må møte opp på ett av de skattekontorene som utfører ID-kontroll når du søker om skattekort. Du kan se hvilke skattekontor det er her.

Har du tidligere møtt opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort neste år. Da kan du sende skjema RF -1209 ferdig utfylt til skattekontoret.

Hva slags dokumentasjon du må legge frem når du søker om skattekort første gangen, avhenger av hvor du kommer fra:

Nordiske borgere

  • Du må ha med pass, nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn, eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder og den må være underskrevet og stemplet.
  • Du må også dokumentere at du har behov for skattekort. Du kan for eksempel vise arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Er du tilknyttet et vikarbyrå e.l. må du ha en oppdragsbekreftelse

Borgere fra andre land i EU/EØS

  • Du må ha med pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn.
  • Du må også dokumentere at du har behov for skattekort. Du kan for eksempel vise arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Er du ansatt i et vikarbyrå e.l. må du ha oppdragsbekreftelse.

Borgere fra land utenfor EU/EØS

  • Du må ha med pass som viser bilde, statsborgerskap og kjønn
  • Du må ha med oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide.
  • Du må også dokumentere at du har behov for skattekort. Du kan for eksempel vise arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Ved tilknytning til et vikarbyrå e.l. må du ha oppdragsbekreftelse.

Din arbeidsgiver henter ditt skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om ditt skattekort. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Du skal ikke levere skattetrekksmeldingen til din arbeidsgiver.

Forskuddstrekk ved arbeid i et annet nordisk land og overføring av skatt (trekkavtalen)

Er du ansatt av en arbeidsgiver i det landet der du er bosatt, men du skal utføre arbeid i et annet nordisk land, skal du eller din arbeidsgiver sende inn blankett NT 1 eller NT 2 til skattekontoret. Dette skal gjøres for å sikre at det blir trukket skatt i riktig land. Blankett NT 1 skal brukes når du skal beskattes der du er bosatt, f.eks. når du oppholder deg høyst 183 dager i arbeidslandet. Blankett NT 2 skal brukes når du skal beskattes i arbeidslandet. Dette gjelder når du oppholder deg mer enn 183 dager i arbeidslandet, når din arbeidsgiver har fast driftssted i arbeidslandet og i visse land når det er tale om arbeidsutleie.

I visse tilfeller kan skattemyndighetene overføre skatt mellom landene etter den såkalte trekkavtalen. Trekkavtalen innebærer at når det er trukket skatt på en lønnsinntekt i et nordisk land og det viser seg at inntekten skal beskattes i et annet nordisk land, så kan den skatt som er trukket overføres til det land som skal beskatte inntekten. Den skatten som er overført regnes alltid som betalt i rett tid slik at du ikke blir påført renter mv. på det beløp som er overført. Når det overførte beløp ikke fullt ut dekker skatten i det andre landet, må du selv betale resterende skatt og eventuelle renter mv. på den delen av skatten.