Folkeregister

Du må melde flytting når du flytter til eller fra Norge.

Når du flytter til Norge

Planlegger du å bo i Norge i mer enn seks måneder, må du melde flytting til Norge senest åtte dager etter ankomst.

Alle som skal melde flytting til Norge, må møte opp på ett av de skattekontorene som utfører ID-kontroll. Dette gjelder også for norske statsborgere som flytter tilbake til Norge. Flytter du til Norge sammen med familien din, må alle familiemedlemmene møte opp.

Skal du være i Norge i mindre enn seks måneder, skal du ikke melde flytting til Norge. Skal du arbeide må du imidlertid møte opp på skattekontoret for å få skattekort og et identifikasjonsnummer (D-nummer). Det samme gjelder personer som oppholder seg i Norge på grunn av arbeid, og som pendler til et land innenfor EØS-området.

Hva slags dokumentasjon du må ha med avhenger av hvor du kommer fra.

For mer informasjon se skatteetaten.no.

Når du flytter til et annet nordisk land

Flytter du fra Norge til et annet nordisk land skal du bare melde flytting i det landet du flytter til.

Fødselsnummer

Alle som i folkeregisteret blir registrert som bosatt i Norge, får tildelt et norsk fødselsnummer. Fødselsnummeret består av fødselsdato og personnummer (til sammen 11 siffer).

Har du en gang fått fødselsnummer, vil du beholde samme nummer og du skal benytte dette i fremtidig kontakt med norske myndigheter.

D-nummer   

Personer som ikke skal registreres som bosatt i Norge, men som skal arbeide i Norge, får tildelt et D-nummer i forbindelse med utstedelse av skattekort. Dette gjelder ikke dem som allerede har et norsk fødselsnummer eller D-nummer. D-nummeret er et identifikasjonsnummer som anvendes i kontakt med norske myndigheter og f.eks. når du skal opprette bankkonto i norsk bank.

Skal du fortsatt oppholde deg i Norge etter seks måneder og du ikke er pendler, må du melde fra til Skatteetaten og folkeregistrere deg i Norge. Da vil du få tildelt et norsk fødselsnummer.