Bor du i et annet nordisk land og får trygdeytelser fra Norge?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som får trygdeytelser fra Norge. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av de norske trygdeytelsene. Får du pensjon fra Norge, uføretrygd fra folketrygden eller uføreytelser fra andre norske ordninger, se Pensjonister.

Eksempel på trygdeytelser som utbetales fra Norge:

Sykepenger, foreldrepenger og dagpenger under arbeidsløshet.

Skattlegging i Norge

Bor du i et annet nordisk land og mottar trygdeytelser fra Norge, må du undersøke med skattekontoret om du skal betale skatt av ytelsene i Norge.

Personer som er skattemessig bosatt i Norge

Du skal betale skatt i Norge av trygdeytelsene når du er skattemessig bosatt i Norge etter norske regler. Trygdeytelsene skattlegges da etter samme regler som når mottakeren bor i Norge.

Personer med begrenset skatteplikt

Når du ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal du ikke betale skatt i Norge av norske trygdeytelser. Får du pensjon fra Norge, uføretrygd fra folketrygden eller uføreytelser fra andre norske ordninger, se Pensjonister.

Skattlegging i bostedslandet

Trygdeytelsene kan også være skattepliktige i det landet der du bor. Du skal alltid gi opplysninger om de norske trygdeytelsene i skattemeldingen i bostedslandet.

Når trygdeytelsene blir skattlagt både i Norge og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige