Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge og skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Inntektsskatt

Beskatning i Norge

Inntekt av selvstendig næringsvirksomhet som utøves i et annet nordisk land, er skattepliktig i Norge etter de norske skattereglene på samme måte som når virksomheten utøves i Norge.

Blir næringsinntekten også beskattet i det andre nordiske landet, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den skatt som du har betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget kan ikke overstige den forholdsmessige del av den norske skatten som faller på utlandsinntekten.

Skatteplikt i det landet der du driver virksomhet

Du skal betale skatt på næringsinntekten i det andre nordiske landet når du har et "fast driftssted" der. Det er bare den del av inntekten som kan henføres til det faste driftsstedet som kan beskattes i det andre nordiske landet.

Det finnes en definisjon av fast driftssted under Generell informasjon/Fast driftssted Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i arbeidslandet når du har oppholdt deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted.

Du må da også levere skattemelding i arbeidsstaten.

For å få mer informasjon om beskatningen mv. i det andre landet, klikk på landet nederst på siden.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med NAV i Norge (nav.no) eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Merverdiavgift (moms) betales normalt i det landet der varen selges eller tjenesten utføres. Varer som selges og tjenester som utføres i Norge vil være avgiftspliktige i Norge.

Fordi varer og tjenester normalt er avgiftspliktige i det landet der disse omsettes, bør du alltid ta kontakt med skattemyndighetene der for å avklare om det er plikt til å betale merverdiavgift.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo