Bor du i Norge og har renteinntekter/rentekostnader i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som mottar renter fra et annet nordisk land, eller betaler renter til en kreditor i et annet nordisk land.

Renteinntekter 

Renteinntekter som du mottar fra et annet nordisk land, er skattepliktig i Norge på samme måte som renteinntekter fra en norsk utbetaler.

Med renter menes inntekt av fordringer, herunder renter på bankinnskudd og obligasjonsfond.

Du skal ikke betale skatt på rentene i utbetalingslandet. Er det trukket skatt i et annet nordisk land, kan du be om å få beløpet tilbakebetalt. Ta kontakt med skattemyndighetene eller utbetaleren for mer informasjon.

Rentekostnader

Når du er skattemessig bosatt i Norge har du fradragsrett for renter på lån. Dette gjelder også når lånet er tatt opp i utlandet. Du må kunne dokumentere at du har betalt renter til en utenlandsk långiver.

Det er begrensninger i fradragsretten for gjeldsrenter når du har fast eiendom i utlandet som ikke kan beskattes i Norge etter en skatteavtale. Dette gjelder når du er bosatt i et annet land etter skatteavtalen. (Begrensningene i fradragsretten for gjeldsrenter gjelder også ellers i forhold til enkelte land utenfor Norden.)

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige