Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Norge som artist eller idrettsutøver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som arbeider som artist eller idrettsutøver i Norge. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din inntekt som artist.

Skattlegging i Norge

Når du arbeider eller opptrer som artist eller idrettsutøver i Norge, på norsk skip eller på norsk kontinentalsokkel, er inntekten skattepliktig i Norge.

Med artist menes musikere, skuespillere som har sceneopptreden, filmskuespillere og deltakere i filminnspilling og opptak til bruk for radio eller TV. Som idrettsutøver regnes også f.eks. golfspillere, ryttere, motoridrettsutøvere og seilere samt deltakere i biljard-, sjakk- og bridgeturneringer. Videre omfattes personer som har opptreden med politisk, sosialt, religiøst eller veldedig innhold.

Begrenset skattepliktig

Om du ikke oppholder deg så lenge i Norge at du blir skattemessig bosatt her, skal du skattlegges etter reglene i artistskatteloven.

Artistskatten er 15 prosent av brutto inntekt. Har du hatt utgifter til kost, losji, reise eller agentprovisjon, kan du få fradrag i skattegrunnlaget om du dokumenterer eller sannsynliggjør utgiftene.

Du skal betale norsk artistskatt uavhengig av om inntekten betales til deg selv, din representant/ oppdragsgiver eller et foretak.

Det er den som betaler honoraret som skal trekke og innbetale skatten samt gi de nødvendige opplysninger til Skatteetaten.

Når du betaler artistskatt trenger du ikke sende skattemelding til norske skattemyndigheter. Når du bor i et annet nordisk land (eller et annet EØS-land), kan du velge å bli skattlagt etter de vanlige reglene hvis det gir en mer gunstig skattlegging. Da må du sende inn skattemelding og kreve å bli skattlagt på vanlig måte.

Fullt skattepliktig

Om du oppholder deg så lenge i Norge at du blir skattemessig bosatt her, skal du skattlegges etter de vanlige reglene fra og med inntektsåret før det inntektsår du blir bosatt. Da må du sende inn skattemelding til norske skattemyndigheter.

Skattlegging i bostedslandet

Inntekten kan også være skattepliktig i bostedslandet, og du må føre den opp i skattemeldingen i bostedslandet. Blir inntekten skattlagt både i Norge og i ditt bostedsland, er det ditt bostedsland som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige