Bor du i Norge og arbeider i et annet nordisk land som artist eller idrettsutøver?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din inntekt som artist.

Skattlegging i arbeidslandet

Når du arbeider eller opptrer som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land er inntekten vanligvis skattepliktig i det andre landet. Dette kan også gjelde når du mottar inntekten gjennom et foretak.

Skattlegging i Norge

Inntekten er også skattepliktig i Norge og du skal alltid føre den opp i den norske skattemeldingen. Du kan kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige