Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Norge for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som arbeider i Norge for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, et fylke, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Se her om du har en privat arbeidsgiver.

Norsk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i Norge for en norsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen skattlegges i Norge. Utfører du hele eller en del av arbeidet i det landet du bor i, skal lønn for arbeid utført der vanligvis skattlegges i bostedslandet.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Arbeider du i Norge for en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land, skal lønnen som hovedregel skattlegges i det landet der arbeidsgiveren er hjemmehørende.

Skattlegging i Norge

Er lønnen skattepliktig i Norge, skattlegges du etter de vanlige skattesatsene eller med en flat skatt på brutto lønn, se Skattesatser.

For mer informasjon om når du kan skattlegges med en flat skatt på brutto lønn, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Skattlegging i bostedslandet

Inntekten kan også være skattepliktig i bostedslandet, og du må føre den opp i skattemeldingen i bostedslandet. Blir inntekten skattlagt både i Norge og i ditt bostedsland, er det ditt bostedsland som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet.

Grensegjengere

Bor du i kommune i Sverige eller Finland som grenser mot Norge, og arbeider i en kommune i Norge som grenser til det landet der du bor, omfattes du av grensegjengerregelen. Er du grensegjenger skal du bare betale skatt av lønnen i det landet der du bor. Det er et vilkår at du regelmessig oppholder deg i din faste bolig i Sverige eller Finland minst to dager i uken med en overnatting.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Finland | Sverige