Socialavgifter

Var är du socialförsäkrad?

Det finns gemensamma regler för socialförsäkringen inom EES-området som bestämmer i vilket land ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med tr.is

Skyldighet att betala sociala avgifter

Socialförsäkringen i de nordisk länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storlek och beräkningsgrund varierar mellan länderna.

Om du är socialförsäkrad i Island betalas sociala avgifter i Island enligt isländska regler

Socialförsäkringen är finansierad av staten. Fysiska personer betalar ingen separat avgift till socialförsäkringen, utan det är arbetsgivare som betalar socialförsäkringsavgifter på den lön de betalar ut.

Avgifter för enskilda näringsidkare

Om du är egen företagare och driver näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala socialavgifterna. Dessa socialavgifter är beräknade på nettoinkomsten, d.v.s. på överskottet på verksamheten. Om du driver verksamhet i ett aktiebolag betalar aktiebolaget socialavgifter på din lön på samma sätt som för andra anställda.

Avdrag för sociala avgifter

Det finns ingen avdragsrätt på Island för obligatoriska sociala avgifter som betalats utomlands