Skattesatser 2021

Obegränsat skattskyldig

Stats- och kommunalskatt på dina löneinkomster beräknas preliminärt på två nivåer:

För belopp upp till ISK 349.018 per månad

För belopp från ISK 349.019 - 979.847 per månad

31,45%

37,95

För belopp som överstiger ISK 927.848 per månad 46,25%

Din slutliga skatt kan avvika något, beroende på i vilken kommun du bor.

Dessa belopp avser löneinkomst efter att avgift till pensionsfond har betalats, men avgiften är avdragsgill.

Din beräknade skatt minskas med ett personavdrag som uppgår till ISK 50792 per månad eller ISK 609.509 för helt år.

Personavdraget innebär att du inte betalar någon skatt på inkomster som är mindre än ISK 1.938.025. Detta belopp kallas för skattebefrielsegränsen.

Barn under 16 år betalar 6 % i skatt på inkomster som överstiger ISK 180.000.

Alla personer i åldern 16 – 69 år som har en inkomst över ett bestämt belopp, ska betala en avgift till inversteringsfonden för äldre och TV-licensavgift. Avgiftens belopp bestäms vid slutlig taxering årligen.
Skatten på kapitalinkomster är 22 % på kapitalinkomster över ISK 300.000 per person och år. Skattesatsen på brutto inkomster av uthyrning av bostad är också 22 %, men bara 50 % av bruttohyresinkomsten beskattas.

Det finns också en kommunal fastighetsskatt, som är en procentsats av husets och tomtens fastighetsvärde. Procentsatsen bestäms av kommunen där fastigheten ligger.

Begränsat skattskyldig

Stats- och kommunalskatt för dina löneinkomster beräknas preliminärt på två nivåer

För belopp upp till ISK 349.018 per månad

För belopp från ISK 349.019 - 979.847 per månad

31,45%

37,95

För belopp som överstiger ISK 927.848 per månad

46,25%

Dessabelopp avser löneinkomst efter att avgift till pensionsfond har betalats, men avgiften är avdragsgill.


Du har rätt till ett personavdrag på ISK 1.796 per dag som beräknas utifrån det antal dagar som du vistas i Island.

Personer som är begränsat skattskyldiga (bosatta utomlands) skall inte betala avgift till investeringsfonden för äldre eller TV-licensavgift.