Skattebesked/skattekonto

Slutlig skatt meddelas i början av juni året efter beskattningsåret. Om ingen deklaration inlämnas, sköntaxeras den skattskyldige. Skattemyndigheten skickar ut uppbörds- och skattsedlar med information om slutlig skatt. De som deklarerat digitalt kan med sitt lösenord skriva ut uppbörds- och skattsedel på kundsidan på hemsida www.rsk.is.

Var skall restskatt betalas? Hur utbetalas överskjutande skatt?

I Reykjavik skall restskatt betalas till lokala skattemyndigheten, vilken utbetalar överskjutande skatt och barnbidrag och räntesubventioner. Utanför Reykjavik skall restskatt betalas till lokala myndigheten Sýslumaður, vilken utbetalar överskjutande skatt.

Överklagande

Slutlig skatt kan överklagas inom 90 dagar efter att den meddelats. Överklagande skall ske till lokala skattemyndigheten, vars beslut kan överklagas till överskattnämnden. Detta överklagande skall ske inom 3 månader efter lokala skattemyndighetens beslut.