Begränsad skattskyldighet

Vad betyder det att vara begränsad skattskyldig?

Att vara begränsad skattskyldig betyder att du, som är bosatt i ett annat land än Island, betalar skatt i Island enbart på den inkomst som du får från Island (lön, styrelsearvode, skattepliktiga stipendier och liknande), och för inkomst från fast egendom i Island.

Vilka har begränsad skattskyldighet?

Om du inte är bosatt i Island, men att planerar att vistas där och arbeta temporärt, d.v.s. kortare tid än 6 månader under en 12 månadersperiod, är du begränsad skattskyldig i Island för den inkomst du förvärvar för den tid du vistas och arbetar i Island.

Om du varken är bosatt i Island eller vistas där, men har inkomst från Island som styrelsearvode, skattepliktiga stipendier, förmåner och dyl. har du begränsat skattskyldighet i Island.

Om du bor utomlands och hyr ut din privatbostad eller säljer en fastighet/bostadsrättslägenhet som är din privatbostad i Island, beskattas inkomsten i Island som inkomst av kapital. Om du får utdelning på isländska aktier eller andelar i isländska värdepappersfonder samt ränteinkomster, betalar du skatt i Island som inkomst av kapital.

Undantag från denna regel är du som är bosatt i ett annat land men får pension från Island. Du beskattas som obegränsad skattskyldig i Island med alla de förmåner och plikter som följer av det.