Folkbokföring

Om du planerar att stanna i Island under längre tid än 6 månader, måste du vara folkbokförd i Island. Du måste personligen komma till Þjóðskrá kontor eller till din bostadskommuns kontor och registrera dig inom 7 dagar från ankomsten till Island. Þjóðskrá finns på Borgartún 21 i Reykjavik och Hafnarstræti 107 i Akureyri. (skra.is)

Du måste visa upp ditt pass eller annat giltigt resedokument. Alla som flyttar till Island måste möta upp personligen, både barn i grundskoleåldern och vuxna. Särskilda regler gäller för barn som inte flyttar med båda värdnadshavarna till Island.

Mellan de nordiska länderna (incl. Grönland och Åland) finns en gemensam konvention om folkbokföring. I den står det att du endast kan vara folkbokförd i ett nordiskt land. När du blir folkbokförd i Island meddelar Þjóðskrá Íslands utflyttningslandet att du har blivit folkbokförd i Island, vilket medför att du kommer att bli registrerad som utflyttat till Island i deras register.

Personnummer

Alla personer som folkbokförs i Island tilldelas ett isländskt personnummer som består av 10 siffror. De första 6 anger födelsetiden (dag, månad, år) men de 4 sista är kontrollsiffror. Om du en gång fått ett personnummer i Island kommer du att behålla samma nummer livet ut.

Samordningsnummer

Om du bor i ett annat nordiskt land men planerar att jobba i Island under kortare tid än 6 månader och din arbetsgivare betalar arbetsgivareavgift på Island, har du rätt till så kallat samordningsnummer (kerfiskennitölu) hos Þjóðskrá. Du kan inte ansöka själv, din arbetsgivare måste ansöka om samordningsnummer för dig. Samordningsnummer ger dig inga rättigheter i Island och bekräftar inte rätt till uppehåll.