Bor du i Island och arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel?

Detta gäller dig som bor Island och får lön  från arbetsgivare som bedriver verksamhet på dansk eller norsk kontinentalsockel. Här behandlas endast beskattningen av sådan löneinkomst från arbete på dansk eller norsk kontinentalsockel.

Beskattning i Danmark eller Norge

Du beskattas i Danmark eller Norge om du arbetar på dansk eller  norsk kontinentalsockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånadersperiod och din arbetsgivare bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- och gasförekomster. Detta gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utvinning av olja- eller gasförekomster på dansk respektive norsk sockel.

Den s.k. 30-dagarsregeln gäller inte när du arbetar ombord på ett fartyg som används till transport av personer eller utrustning, eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg och andra hjälpfartyg och den som använder fartyget är hemmanhörande i ett nordiskt land. I sådana situationer är lönen skattepliktig i det nordiska land där den som använder fartyget är hemmahörande Är den som använder fartyget hemmahörande i ett land utanför Norden, gäller 30-dagarsregeln.

Beskattning i Island

Du beskattas i Island om du arbetar mindre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod, i annat fall beskattas du enbart i Norge om du arbetar på norsk sockel eller enbart i Danmark om du arbetar på dansk sockel. Samma sak gäller om du arbetar på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utvinning av olja- eller gasförekomster på dansk respektive norsk sockel.

När du däremot arbetar på nordiskt fartyg som används för transport av personal eller materiel eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg eller andra hjälpfartyg beskattas du i Island för inkomsten.

Om du blivit beskattad i arbetslandet undviker Island dubbelbeskattning genom att beräkna skatten på den totala inkomsten, men reducera skatten sedan i samma grad som andelen utländska inkomsten av det totala inkomstbeloppet.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Tryggingastofnun i Island (tr.is) eller socialförsäkringsmyndigheten i arbetslandet för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige