Bor du i ett annat nordiskt land och är anställd som flygande personal i Island?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som är anställd i Island i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i Island

Lönen är undantagen från beskattning i Island. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i internationell trafik.

Beskattning i bosättningslandet

Lönen är skattepliktig i bosättningslandet. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det bosättningslandets regler som gäller för beräkningen av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp arbetsinkomsten och dina traktamenten i deklarationen i ditt bosättningsland, men du är också deklarationspliktig i Island för inkomsten trots att din inkomst inte beskattas där.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med socialförsäkringsmyndigheten i det land du bor, eller med Tryggingastofnun ríkisins (tr.is/).

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige