Bor du i Island och får  socialförsäkringsersättning från annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Island och som får ersättning från ett annat nordiskt lands socialförsäkringssystem och tar bara upp beskattningen av denna socialförsäkringsersättning. Får du pension från ett annat nordiskt land, se pension.

Beskattning i utbetalningslandet

Socialförsäkringsersättning som betalas ut från andra nordiska länder kan vara skattepliktig där.

Beskattning i Island

Du måste uppge ersättningen i din isländska deklaration under "Inkomst från utlandet". Huvudregeln är att ersättningen är skattepliktig i utbetalningslandet. Vid slutlig taxering i Island tar man hänsyn till ersättning som betalas ut ifrån ett annat nordiskt land under inkomståret.  Island inräknar inkomsten i beskattningsunderlaget, men sätter ned den isländska skatten på inkomsten genom avräkning med den del av inkomstskatten som belöper på den inkomst som härrör från det andra landet.

 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige