Bor du i annat nordiskt land och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i Island?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som ska arbeta i Island som enskild näringsidkare. Informationen tar endast upp beskattningen av denna inkomst.

Registrering i Island

När du ska bedriva näringsverksamhet Island, behöver du ett personnummer. Personnummer får du hos den lokala registreringsmyndigheten (Þjóðskrá) (skra.is).  

Eventuellt behöver du registrera dig för moms och som arbetsgivare.

Inkomstskatt

Om du som utländsk näringsidkare ska betala inkomstskatt i Island beror på om du får ett fast driftställe i Island.

Definitionen av fast driftställe enligt det nordiska skatteavtalet finner du under rubriken "Allmän information / fast driftställe"

Fast driftställe

Endast den del av resultatet (intäkter minus kostnader) som hör till det fasta driftstället beskattas i Island. Beskattning i Island sker enligt isländska interna regler.

Inkomstdeklaration med näringsbilaga uppgjord efter isländska regler ska lämnas senast den 31 maj året efter inkomståret.

Ej fast driftställe

Du ska inte betala någon inkomstskatt i Island om du inte har ett fast driftställe i Island.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara  socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor eller Tryggingastofnun ríkisins i Island (tr.is) för mer information.

Redovisnings- och betalningsskyldigheter för anställda

Skatt

Om du har fast driftställe och anställda i Island är du skyldig att registrera dig om som arbetsgivare i Island. Du ska göra isländskt skatteavdrag på den del av de anställdas löner som avser arbete utfört i Island, enligt isländska regler om anställda. Se www.rsk.is/rekstur

I det fall du inte har något fast driftställe i Island ska du inte göra något isländskt skatteavdrag. De anställda ansvarar i detta fall själva för att betala in skatt af sin lön.

Sociala avgifter

Om de anställda omfattas av socialförsäkringen i annat land ska inga avgifter betalas i Island för de anställda utan alla avgifter betalas i det andra landet. Det ska finnas intyg för de anställda som visar att de omfattas av socialförsäkringen i det andra landet.

Sociala avgifter (tryggingagjald) ska däremot betalas i Island om någon av de anställda omfattas av den isländska socialförsäkringen..

Regler om socialförsäkring hör under Tryggingastofnun ríkisins i Island (www.tr.is).

Kontrolluppgift

Om du har ett fast driftställe i Island och har anställda, behöver du rapportera om verksamheten och varje månad lämna in uppgift om lön, skatt etc. för varje anställd (blanketter RSK 5.06, RSK 5.12)

Moms

All verksamhet som säljer momspliktiga varor och tjänster i Island bör vara momsregistrerad i Island och betala isländsk moms.

Oberoende av om den utländska näreingsverksamheten har fast driftställe i Island eller ej, bör den momsregistreras hos Ríkisskattstjóra.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige