Bor du i Island och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land?

Denna information riktar sig till dig som är bosatt i Island och som ska arbeta i ett annat nordiskt land som enskild näringsidkare. Informationen tar endast upp beskattningen av denna inkomst.

Inkomstskatt i Island

Du ska redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala inkomstskatt i Island. Beskattningen sker enligt isländska regler eftersom du är obegränsad skattskyldig i Island. Det betyder att även den del av verksamheten som utförts i ett annat nordiskt land ska redovisas i din isländska näringsbilaga.   

Om du ska betala inkomstskatt även i det andra landet, behöver du uppge det i din isländska skattedeklaration. Vid slutlig beskattning tas hänsyn till den skatt du betalat i det andra nordiska landet.

Förutom den information du skall ange i din skattedeklaration, behöver du lämna in en årsbokslut (blankett RSK 4.11).

Sker beskattning även i det andra landet?

Du beskattas endast för näringsverksamhet i ett annat nordiskt land om du har ett fast driftställe där. Endast den del av intäkterna/kostnaderna som är hänförlig till det fasta driftstället kan beskattas där. Beskattning i det andra landet sker enligt det landets interna regler.

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), kan du också bli skattepliktig om du vistas där under mer än 183 dagar under en löpande period på 12 månader. Detta gäller även du inte har något fast driftställe.

En definition av begreppet fast driftställe finns under rubriken "Allmän information/Fast driftsställe".

För att få mer information om beskattning m.m. i det andra landet , klicka på aktuellt land nederst på denna sida. 

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara  socialförsäkrad.  Du bör kontakta Tryggingastofnun ríkisins (www.tr.is) eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Moms

Om du driver enskild näringsverksamhet i annat nordiskt land ska du eventuellt registrera dig  för moms i enlighet med det andra landets regler. För att få mer information om det andra landets momsregler, klicka på aktuellt land nederst på denna sida. 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige