Bor du i Island och får pension från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Island och får pension frå ett annat nordiskt land. Den tar bara upp beskattningen av din utländska pensionsinkomst.

Beskattning i det andra nordiska landet

Du ska betala skatt på din pension i det andra nordiska landet som betalar ut pensionen enligt detta lands interna skatteregler.

Beskattning på Island

Du ska uppge pensionen från det andra nordiska landet i den isländska deklarationen i ruta 2.8, „utländsk inkomst“. Din totala inkomst, utländsk och isländsk, beskattas i Island, men skatten minskas sedan med samma procentsats som den utländska inkomsten utgör i den totala inkomsten.

Exempel: om den utländska inkomsten är 60 % av den totala inkomsten, reduceras skatten med 60 %.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige