Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Island som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar som artist eller idrottsutövare i Island och tar bara upp beskattningen av denna inkomst.

Beskattning i Island

Arbetar du som artist eller idrottsutövare på Island och bor i ett annat nordiskt land är du skattskyldig i Island för denna inkomst.

Begränsat skattepliktig

Löneinkomsten blir beskattad i Island efter de allmänna regler om beskattning av löneinkomst som gäller i Island. Reglerna är desamma som under avsnittet "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på Island för en privat arbetsgivare?".

Särskilda beskattningsregler gäller för artister och idrottsutövare som är enskilda näringsidkare och som arbetar i Island. Dessa betalar 15 % inkomstskatt och 13,1% kommunskatt på nettointäkten, d.v.s. intäkter minus kostnader. Något personavdrag medges inte. Inkomsten är källskattepliktig och Rikisskatttjori skriver ut ett skattekort som visar den skatt som ska innehållas i %. Du ska lämna en inkomstdeklaration i Island innan du reser därifrån.

Den som uppträder eller deltar i tävling utan fast lön eller arvode men som får utdelning av verksamheten ska betala 10 % inkomstskatt på utdelningen utan något avdrag och 13,1 % kommunskatt. Inkomsten är källskattepliktig och Rikisskatttjori skriver ut ett skattekort som visar den skatt som ska innehållas. En korrekt beräknad källskatt är slutlig och därför behöver du inte lämna någon inkomstdeklaration för denna inkomst.

Obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig på Island om du uppehåller dig på Island i 183 dagar eller mer under en tolvmånadersperiod. Se vidare under avsnittet " Allmän information - Obegränsat skattskyldig". Din löneinkomst beskattas efter de allmänna regler som gäller för beskattning av löneinkomster i Island.

Beskattning i bosättningslandet

Du är fortsatt obegränsat skattskyldig i ditt bosättningsland, vilket betyder att du är skattskyldig även där för inkomsten. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att bosättningslandet tar hänsyn till den skatt du betalt i Island. Du kan dock inte få avräkning/bli gottskriven ett högre belopp än den skatt som utgår i bosättningslandet på inkomsten från Island.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige