Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på Island för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som är bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Island för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman, arbetar som flygande personal, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från Island

Du ska betala skatt i Island av din inkomst. Men du måste också uppge inkomsten i din inkomstdeklaration i ditt hemland.

När det gäller beräkning av den isländska skatten, se Exempel på skatteberäkning.

Din arbetsgivare är från ett annat land än Island

Du ska betala skatt i Island om ett eller flera av följande villkor är uppfyllt

  • du tillbringar mer än183 dagar i Island under en 12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i Island
  • du är uthyrd till verksamhet i Island.

Du ska betala skatt i ditt hemland om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt.

Du måste också uppge inkomsten i din inkomstdeklaration i ditt hemland.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Island om du bor du i ett annat nordiskt land och får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett isländskt bolag.  Inkomsten kan också vara skattepliktig i landet du bor. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

Du ska alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i det land där du bor. Betalar du skatt i båda länderna är det ditt hemvistland som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Island.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor eller Tryggingastofnun ríkisins (www.tr.is)  för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige