Bor du i Island och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Island och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman, arbetar som flygande personal, arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i det land där du arbetar. Men du måste också deklarera din utländska inkomst i din isländska deklaration. Du betalar inte skatt i Island av samma inkomst, men den kan påverka beskattningen av dina andra inkomster, både personavdragets storlek samt med vilket skattesats dina andra inkomster beskattas.

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av följande villkor är uppfyllt

  • du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en 12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet
  • du är uthyrd till verksamhet i arbetslandet

Du ska betala skatt i Island om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt.

Även om du betalar skatt i arbetslandet, måste du deklarera din utländska inkomst i din isländska deklaration. Du betalar inte skatt i Island av samma inkomst, men den kan påverka beskattningen av dina andra inkomster, både personavdragets storlek samt med vilket skattesats dina andra inkomster beskattas.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Island, om du får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten beskattas också i det landet där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

När du har betalat skatt i båda länderna är det Island som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i det andra nordiska landet. Avräkning medges högst med ett belopp som motsvarar den svenska skatt som utgår på inkomsten du fått.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Tryggingastofnun ríkisins (www.tr.is) eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Norge | Finland | Sverige