Sosiale avgifter

Hvor er du medlem av trygdeordningen?

Det er felles regler innen EU/EØS som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygdeordningen (sosialforsikringen). Du kan ta kontakt med tr.is for mer informasjon.

Plikt til å betale sosiale avgifter

Trygdeordningen i de nordiske landene blir finansiert på ulik måte. Hvilke avgifter som skal betales, størrelsen på avgiftene og beregningsgrunnlaget varierer mellom landene.

Er du omfattet av trygdeordningen i Island skal det betales sosiale avgifter i Island etter islandske regler.

Trygdeordningen i Island er finansiert av staten. Er du lønnstaker betaler du ingen egenavgift, men arbeidsgiveren betaler arbeidsgiveravgift av all utbetalt lønn.

Sosiale avgifter for næringsdrivende

Er du næringsdrivende og driver virksomhet gjennom et enkeltpersonforetak eller et selskap med deltakerfastsetting, må du betale sosiale avgifter i form av egenavgifter for næringsdrivende. Egenavgiftene for næringsdrivende beregnes på grunnlag av netto inntekt, dvs. overskuddet fra næringsvirksomheten. Driver du virksomhet i et selskap med begrenset ansvar, skal selskapet betale arbeidsgiveravgift av din lønn på samme måte som for ansatte.

Fradrag for sosiale avgifter

Du kan ikke kreve fradrag for sosiale avgifter som du har betalt i et annet land.