Skattesatser 2021

Fullt skattepliktig

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 349.018 per måned

31,45 prosent

Beløp opp fra ISK 349.019 - 979.847 per måned

37,95 prosent

Beløp som overstiger ISK 979.848 per måned 46,25 prosent

Din endelige skatt kan avvike noe, avhengig av i hvilken kommune du bor.

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag i inntekten for avgiften.

Fra den skatten som beregnes blir det trukket et personfradrag på ISK 50.792 per måned eller ISK 609.509 for ett helt år.

Personfradraget gjør at du ikke betaler skatt på en årsinntekt som er mindre enn ISK 1.938.025. Dette beløpet blir kalt skattefritaksgrensen.

Barn under 16 år betaler 6 prosent i skatt på inntekt som overstiger ISK 180.000.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en inntekt over et bestemt beløp, skal betale en avgift til investeringsfondet for eldre og TV-lisensavgift. Inntektsgrensen og avgiftenes størrelse blir bestemt i slutten av inntektsåret.

Skatten på kapitalinntekter er 22 prosent på kapitalinntekter over ISK 300.000 per person og år. Skattesatsen på brutto inntekt av utleie av bolig er også 22 prosent, men bare 50 prosent av brutto utleieinntekt beskattes.

Det finnes også en kommunal eiendomsskatt som er en prosentsats av husets og tomtens eiendomsverdi. Prosentsatsen fastsettes av kommunen der eiendommen ligger.

Begrenset skattepliktig:

Stats- og kommuneskatt på din lønnsinntekt beregnes forskuddsvis på to nivåer:

Beløp opp til ISK 349.018 per måned

31,45 prosent

Beløp opp til ISK 927.087 per måned 36,94 prosent
Beløp som overstiger ISK 927.088 per måned 46,24 prosent

Beløpene er lønnsinntekt etter at du har betalt avgiften til pensjonsfond, men du får fradrag for avgiften.

Du har krav på et personfradrag på ISK 1.796 per dag som beregnes etter hvor mange dager du har oppholdt deg i Island.

Personer som er begrenset skattepliktige (bosatt i utlandet) skal ikke betale avgift til investeringsfondet for eldre eller TV-lisensavgift.