Begrenset skatteplikt

Hva betyr det å være begrenset skattepliktig?

Er du bosatt i et annet land enn Island, er du begrenset skattepliktig i Island for inntekter som lønn, styregodtgjørelse, skattepliktig stipend mv. som du opptjener i Island, samt for inntekt av fast eiendom i Island.

Hvem har begrenset skatteplikt?

Er du ikke bosatt i Island, men skal arbeide der midlertidig, det vil si i mindre enn seks måneder i løpet av en tolvmånedersperiode, er du begrenset skattepliktig i Island for den inntekten som du opptjener mens du oppholder deg og arbeider i Island.

Om du verken er bosatt i Island eller oppholder deg der, men får inntekt fra Island i form av styregodtgjørelse, skattepliktig stipend mv., er du begrenset skattepliktig i Island.

Bor du i utlandet og leier ut eller selger din bolig i Island, skattlegges inntekten i Island som kapitalinntekt. Utbytte på islandske aksjer eller andeler i islandske verdipapirfond, og renter er også skattepliktig som kapitalinntekt.

Har du pensjon fra Island, blir du beskattet som etter de samme regler som gjelder for personer som bor på Island.