Full skatteplikt

Om du er bosatt eller har fast opphold i Island, er du fullt skattepliktig der. Det innebærer at all din inntekt og formue, uavhengig av om den kommer fra Island eller utlandet, er skattepliktig i Island.

Det finnes skatteavtaler mellom Island og flere andre land som kan begrense Islands beskatningsrett. Du blir fullt skattepliktig fra og med den dagen du flytter til Island.

Om du arbeider mer enn seks måneder i løpet av en 12 måneders periode om bord på et fartøy som er registrert i Island, kan du bli ansett som fullt skattepliktig i Island, selv om bor i et annet land.

Fast opphold (opphold over seks måneder)

Med fast opphold i Island menes et opphold på minst seks måneder. Oppholdstiden beregnes uten hensyn til årsskifter. Midlertidige avbrudd i oppholdet i Island, som for eksempel en kort ferie, har ingen betydning.

Oppholder du det i Island i mer enn seks måneder, blir du fullt skattepliktig fra ankomstdagen.

Når opphører skatteplikten?

Din fulle skatteplikt i Island opphører fra den dagen du blir folkeregistrert i et annet land. Men du kan fortsatt være fullt skattepliktig i Island i tre år etter utflytting om du ikke kan vise at at du er fullt skattepliktig i et annet land etter de samme regler som gjelder for dem som er bosatt der.

Selv om du ikke lenger er fullt skattepliktig i Island, kan du være begrenset skattepliktig for visse inntekter fra Island. Se under begrensed skatteplikt.