Folkeregistering

Planlegger du å bo i Island i mer enn 6 måneder, skal du være folkeregistrert i Island. Du må møte opp på kontoret til Þjóðskrá eller på kommunekontoret i den kommunen der du skal bo, for å melde flytting til Island senest 7 dager etter ankomsten til Island. Þjóðskrá ligger på Borgartún 21 i Reykjavik og Hafnarstræti 107 i Akureyri. (skra.is)

Du må legge frem ditt pass eller annet gyldig reisedokument. Alle som flytter til Island må møte opp personlig. Dette gjelder både barn i skolealder og voksne. Det gjelder særskilte regler for barn som flytter til Island uten at begge de personer som har foreldreansvar, flytter med.

Det følger av den nordiske konvensjon om folkeregistrering at du bare kan være folkeregistrert i ett nordisk land. Når du blir folkeregistrert i Island sender Þjóðskrá melding til folkeregistermyndigheten i utflyttingslandet at du er blitt folkeregistrert i Island. Du vil da bli registrert som utflyttet i utflyttingslandet.

Personnummer

Alle personer som blir folkeregistrert i Island får tildelt et islandsk personnummer. Personnummeret består av 10 siffer. De seks første sifrene angir fødselsdatoen (dag, måned, år), og de fire siste er kontrollsifre. Den som en gang har fått et personnummer i Island, vil beholde samme nummer livet ut.

Samordningsnummer

Bor du i et annet nordisk land og skal arbeide i Island i en periode på mindre enn seks måneder for en arbeidsgiver som betaler arbeidsgiveravgift i Island, kan du få et så kalt samordningsnummer (kerfiskennitölu) av Þjóðskrá. Du kan ikke søke om et samordningsnummer selv. Det er bare din arbeidsgiver som kan søke om samordningsnummer. Samordningsnummeret gir deg ingen rettigheter i Island og det er ingen bekreftelse på at du har rett til å oppholde deg i Island.