Bor du i Island og arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel?

Dette gjelder deg som bor i Island og arbeider på dansk eller norsk kontinentalsokkel. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt på dansk eller norsk sokkel.

Skattlegging i Danmark eller Norge

Du skattlegges i Danmark eller Norge om du arbeider på henholdsvis dansk eller norsk sokkel i mer enn 30 dager i løpet av en 12-måneders periode og din arbeidsgiver driver virksomhet som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster. Dette gjelder også lønn for arbeid om bord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på henholdsvis dansk og norsk kontinentalsokkel.

30-dagersregelen gjelder ikke når du arbeider om bord på et skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåter, forsyningsfartøyer og andre hjelpefartøyer og den som anvender skipet er hjemmehørende i et nordisk land. I slike tilfeller er lønnen skattepliktig i det nordiske land der den som anvender skipet er hjemmehørende. Er den som anvender skipet hjemmehørende i et land utenfor Norden, gjelder 30-dagersregelen.

Skattlegging i Island

Du skattlegges i Island om du arbeider mindre enn 30 dager under en 12-månedersperiode, ellers skattlegges du bare i Norge om du arbeider på norsk sokkel eller bare i Danmark hvis du arbeider på dansk sokkel. Det samme gjelder om du arbeider ombord på et fartøy som utfører oppdrag som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på henholdsvis dansk og norsk kontinentalsokkel.

Om du derimot arbeider på et nordisk-registrert skip som anvendes til transport av personell eller forsyninger, eller om bord på taubåt, forsyningsfartøy og andre hjelpefartøyer, skattlegges du i Island for inntekten. Om du er skattlagt i arbeidslandet, er det Island som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet ved å beregne skatten på den totale inntekten, for deretter å redusere skatten forholdsmessig med den andelen som den utenlandske inntekten utgjør av den totale inntekten.

Sosial sikring

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Tryggingastofnun i Island (tr.is) eller trygdemyndighetene i arbeidslandet for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige