Bor du i Island og er ansatt som flypersonell i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Island og som er ansatt i et annet nordisk land i et nordisk flyselskap for å arbeide om bord i fly. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av arbeidsinntekten.

Skattlegging i det landet der du er ansatt

Lønnen er fritatt for skattlegging i det landet der du er ansatt. Dette gjelder både når du flyr i innenrikstrafikk og i internasjonal trafikk.

Skattlegging i Island

Lønnen er skattepliktig i Island. Har du fått utgiftsgodtgjørelse som skal dekke kostnader i forbindelse med arbeidet, skal skattepliktig overskudd beregnes etter islandske regler.

Du må føre opp inntekten og mottatt utgiftsgodtgjørelse i din islandske skattemelding, men du må også fylle ut blankett RSK 3.11 med den skattfrie delen av godtgjørelsen.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med Tryggingastofnun ríkisins (www.tr.is/) eller tilsvarende myndighet i det landet der du er ansatt, for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige