Bor du i et annet nordisk land og får trygdeytelser fra Island?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som får trygdeytelser fra Island. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av de islandske trygdeytelsene. Får du pensjon fra Island, se pensjon.

Eksempel på trygdeytelser som utbetales fra Island:

Dagpenger ved arbeidsløshet, foreldrepenger og sykepenger.

Skattlegging i Island

Du skal betale skatt i Island på de islandske trygdeytelsene.

Skattlegging i bostedslandet

Trygdeytelsen kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Om du blir skattlagt både i Island og i det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. Du må derfor alltid oppgi din utenlandske inntekt i skattemeldingen i bostedslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige