Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer mv. i Island?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og som eier aksjer eller andeler i et aksjefond/investeringsfond i Island. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slike inntekter.

Aksjeutbytte

Skattlegging i bostedslandet

Bor du i et annet nordisk land og får aksjeutbytte fra et islandsk selskap, skattlegges utbyttet vanligvis i bostedslandet. Det gis fradrag for den skatt som er betalt i Island, i skatten i bostedslandet.

Skattlegging i Island

Island kan også skattlegge aksjeutbyttet. Det holdes tilbake en utbytteskatt på 10%.

Aksjegevinst

Personer med begrenset skatteplikt er ikke skattepliktige i Island for gevinst ved salg av aksjer i de andre nordiske land. Skattleggingen skjer i bostedslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige