Bor du i Island og eier aksjer mv. i et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som er bosatt i Island og som eier aksjer eller andeler i et aksjefond/investeringsfond i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slike inntekter.

Aksjeutbytte og utdeling fra aksjefond/investeringsfond

Skattlegging i utbetalingslandet

Utbyttet er også skattepliktig i utbetalingslandet. Skattesatsen er høyst 15 pst. etter den nordiske skatteavtalen. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis et fradrag i den islandske skatten for den skatt som er betalt i det andre nordiske landet.

Skattlegging i Island

Er du bosatt og fullt skattepliktig i Island, skattlegges aksjeutbytte fra de andre nordiske land i Island. Skattesatsen på kapitalinntekt er 22 pst.

Aksjegevinst

Er du bosatt og fullt skattepliktig i Island, skattlegges gevinst ved salg av aksjer i de andre nordiske land i Island. Skattesatsen på kapitalinntekt er 22 pst. Har du tap ved salg av aksjer i samme inntektsår, er tapet fradragsberettiget i gevinsten.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige