Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom i Island?

Her blir det gjort rede for skattleggingen av dem som ikke bor i Island men som har fast eiendom her.

Skattlegging i Island

De som er bosatt i et annet nordisk land, og har fast eiendom i Island og inntekt av den, utleieinntekt eller gevinst ved salg, har begrenset skatteplikt for inntekten i Island. Inntekten blir skattlagt med 22% kapitalinntektsskatt. Skatten beregnes av brutto inntekt uten fradrag. Er eiendommen utleid og den samlede leieinntekten er lavere enn 3,5 - 5% av eiendomsverdien, skal inntekten fastsettes til mellom 3,5 og 5% av eiendomsverdien. Prosentsatsen bestemmes av hvor eiendommen ligger. Hvis du har utgifter av leie til bolig i oppholdslandet kan du i visse tilfelle trekke dem fra i utleieinntekten fra eiendommen i Island.

Gevinst ved realisasjon

Etter bestemmelsene i artikkel 13 i den nordiske skatteavtalen, kan gevinst ved salg av fast eiendom skattlegges i det landet der den faste eiendommen ligger. Ved realisasjon av en fast eiendom som har vært skattepliktig i Island etter reglene om begrenset skatteplikt, gjelder de generelle reglene for beregning og skattlegging av gevinsten. Når der foreligger en skattepliktig gevinst, kan skattleggingen utsettes i to år regnet fra salgsdato og fradras i kjøpesummen for en eiendom som er kjøpt i stedet. Dette gjelder bare når selgeren av eiendommen sannsynliggjør at han skal kjøpe en annen eiendom i Island. Om selgeren ikke kjøper en ny fast eiendom eller begynner å bygge i Island innenfor denne tidsperioden blir gevinsten skattlagt i det andre året etter at den oppsto.

Inntekt av fast eiendom skattlegges med grunnlag i skattemeldingen (ikke forskuddstrekk). Skattemeldingen for denne eiendommen og inntekter av den skal leveres til skattekontoret (skattstjóri) i det distriktet der eiendommen ligger.

Dersom det dreier seg om felleseie, skal de enkelte eiere levere en egen skattemelding for sin eierandel og sin andel av inntekten.

Formueskatt

I  Island ilegges ikke formueskatt.

Eiendomsskatt

Kommunene ilegger eiendomsskatt på faste eiendommer. Skatteprosenten ligger mellom 0,180 og 0,625% av eiendomstaksten på hus og tomt. Sammen med eiendomsskatten innkreves også andre avgifter av fast eiendom som f.eks. tomteleie, renovasjonsavgift, vannavgift o.l. Klikk her for opplysninger om eiendomsskatten i din kommune.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige