Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Island som artist eller idrettsutøver?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og arbeider som artist eller idrettsutøver i Island. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av denne arbeidsinntekten.

Skattlegging i Island

Arbeider du som artist eller idrettsutøver i Island og bor i et annet nordisk land, er du begrenset skattepliktig i Island.

Begrenset skatteplikt

Lønnsinntekten skattlegges i Island etter de alminnelige regler som gjelder for skattlegging av lønnsinntekt. Reglene er de samme som beskrevet under "Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Island for en privat arbeidsgiver?"

Det gjelder særskilte regler for skattlegging av artister og idrettutøvere som er selvstendig næringsdrivende og som arbeider i Island. De skal betale inntektsskatt med 15 pst. og kommuneskatt med 13,1 pst. av fortjenesten, dvs. inntekter minus utgifter. Det gis ikke personfradrag. Inntekten er kildeskattepliktig og Ríkisskattstjóri utsteder skattekort som viser trekkprosenten. Du skal levere skattemelding før du reiser fra Island.

Den som mottar et vederlag for å opptre i underholdningsøyemed eller delta i konkurranser, men som ikke har fast lønn eller honorar, skal betale inntektsskatt med 10 pst. av brutto vederlag (uten fradrag) og kommuneskatt med 13,1 pst. Inntekten er kildeskattepliktig og Ríkisskattstjóri utsteder skattekort som viser trekkprosenten. En korrekt beregnet kildeskatt er endelig, og du behøver derfor ikke oppgi denne inntektsposten i en skattemelding.

Full skatteplikt

Du er fullt skattepliktig i Island hvis du har oppholdt deg i Island i 183 dager eller lengre i løpet av en tolvmånedersperiode. Se under " Generell informasjon - Full skatteplikt". Din lønnsinntekt skattlegges da etter de alminnelige regler som gjelder for skattlegging av lønnsinntekt i Island.

Skattlegging i bostedslandet

Du er fortsatt fullt skattepliktig i ditt bostedsland, noe som betyr at inntekten også er skattepliktig der. Dobbeltbeskatning unngås ved at du ved skatteberegningen får et fradrag i skatten i bostedslandet for den skatt du har betalt i Island. Fradraget er begrenset til den skatt som bostedslandet beregner av inntekten i Island.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige