Bor du i Island og arbeider i et annet nordisk land som artist eller idrettsutøver?

Dette gjelder deg som bor i Island og arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekt.

Skattlegging i arbeidslandet

Bor du i Island og arbeider som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land, skal du vanligvis betale skatt i arbeidslandet.

Skattlegging i Island

Da du er fullt skattepliktig i Island skal du levere skattemelding i Island. Du skal oppgi den utenlandske inntekten i kapittelet om utenlandsk inntekt i skattemeldingen. Ved skattefastsettingen i Island tas det hensyn til inntekt opptjent i et annet nordisk land i samme år. Det beregnes skatt av totalinntekten, men skatten settes deretter ned med et forholdmessig beløp som svarer til den utenlandske inntektens andel av totalinntekten.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige