Bor du i Island og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som bor i Island og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av lønnsinntekten.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Dersom du ikke har en offentlig arbeidsgiver, skal du skattlegges etter de regler som er beskrevet under "Bor du i Island og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?".

Islandsk offentlig arbeidsgiver

Arbeider du i et annet nordisk land og mottar lønn fra en islandsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen bare skattlegges i Island.

Offentlig arbeidsgiver hjemmehørende i et annet nordisk land

Bor du i Island og har lønn fra en offentlig arbeidsgiver i et annet nordisk land, betaler du vanligvis skatt i arbeidslandet. Utfører du arbeidet for den utenlandske offentlige arbeidsgiveren helt eller delvis i Island, skal du vanligvis betale skatt i Island for den del av inntekten som er opptjent i Island.

Skattlegging i Island

Når du bor i Island er du fullt skattepliktig i Island og du skal ta med alle inntekter både fra Island og utlandet i din skattemelding.

Dobbeltbeskatning av den utenlandske inntekten unngås ved at den islandske skatten blir satt ned med den del av skatten som forholdsmessig faller på den utenlandske inntekten.

Velg det andre landet her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige