Skattþrep 2021

Einstaklingar með lögheimili á Íslandi (með ótakmarkaða skattskyldu):

Staðgreiðsla tekjuskatts og útsvars á launatekjur er þrepaskipt og er reiknast með eftirfarandi prósentu:

Af mánaðartekjum upp að 349.018 kr. 31,45%
Af mánaðartekjum frá kr. 349.019 - 979.847 37,95%
Af mánaðartekjum yfir 979.848 kr. 46,25%

Þessi útreikningur getur tekið einhverjum breytingum við endanlega álagningu skatta, þar sem útsvarsprósenta sveitarfélaga er mishá.

Fjárhæðirnar eiga við um launatekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið dregið frá tekjuskattstofni, en það er frádráttarbært.

Frá reiknuðum skatti dregst síðan persónuafsláttur, sem er 50.792 kr á mánuði eða 609.509 kr. á ári.

Sé persónuafslátturinn fullnýttur allt árið, er hvorki tekjuskattur né útsvar greitt af tekjum undir 1.938.025 kr. á ári. Sú upphæð kallast skattleysismörk.

Börn undir 16 ára greiða 6% skatt af tekjum umfram 180.000 kr. á ári.

Einstaklingar á aldrinum 16 - 69 ára sem hafa heildartekjur yfir ákveðinni fjárhæð, þurfa að greiða Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og Útvarpsgjald. Fjárhæðin er ákveðin við lok tekjuársins og kemur til greiðslu á álagningarári. 

Skattur af fjármagnstekjum einstaklinga er 22% af þeim fjármagnstekjum sem fara yfir 300.000 kr. á ári. Fjármagnstekjuskattur af brúttó leigutekjum er einnig 22%, en aðeins 50% af brúttó leigutekjum eru skattskyldar ef um er að ræða leigu á eigin húsnæði.

Sveitarfélögin innheimta fasteignaskatt sem er visst hlutfall af fasteignamati húss og lóðar. Hlutfallsprósentan er ákveðin af því sveitarfélagi sem eignin er staðsett í.
 

Einstaklingar sem eru ekki með lögheimili á Íslandi (með takmarkaða skattskyldu):

Staðgreiðsla tekjuskatts og útsvars á launatekjur er þrepaskipt og er reiknast með eftirfarandi prósentu:

Af mánaðartekjum upp að 349.018 kr. 31,45%
Af mánaðartekjum frá kr. 349.019 - 979.847 37,95%
Af mánaðartekjum yfir 979.848 kr. 46,25%

Fjárhæðirnar eiga við um launatekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið dregið frá tekjuskattstofni, en það er frádráttarbært.Þessi útreikningur getur tekið einhverjum breytingum við endanlega álagningu skatta, þar sem útsvarsprósenta sveitarfélaga er mishá.

Persónuafsláttur er 1.796 kr. á dag og er reiknaður miðað við dvalartíma á landinu.

Þeir sem eru með takmarkaða skattskyldu (erlendis búsettir) eiga ekki að greiða gjald í framkvæmdasjóð aldraðra eða útvarpsgjald.

 

Skattþrep 2020

Einstaklingar með lögheimili á Íslandi (með ótakmarkaða skattskyldu):

Staðgreiðsla tekjuskatts og útsvars á launatekjur er þrepaskipt og er reiknast með eftirfarandi prósentu:

Af mánaðartekjum upp að 893.713 kr. 36,94%
Af mánaðartekjum yfir 893.714 kr. 46,24%

Þessi útreikningur getur tekið einhverjum breytingum við endanlega álagningu skatta, þar sem útsvarsprósenta sveitarfélaga er mishá.

Fjárhæðirnar eiga við um launatekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið dregið frá tekjuskattstofni, en það er frádráttarbært.

Frá reiknuðum skatti dregst síðan persónuafsláttur, sem er 53.895 kr á mánuði eða 646.739 kr. á ári.

Sé persónuafslátturinn fullnýttur allt árið, er hvorki tekjuskattur né útsvar greitt af tekjum undir 1.750.782kr. á ári. Sú upphæð kallast skattleysismörk.

Börn undir 16 ára greiða 6% skatt af tekjum umfram 180.000 kr. á ári.

Einstaklingar á aldrinum 16 - 69 ára sem hafa heildartekjur yfir ákveðinni fjárhæð, þurfa að greiða Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og Útvarpsgjald. Fjárhæðin er ákveðin við lok tekjuársins og kemur til greiðslu á álagningarári. 

Skattur af fjármagnstekjum einstaklinga er 22% af þeim fjármagnstekjum sem fara yfir 150.000 kr. á ári. Fjármagnstekjuskattur af brúttó leigutekjum er einnig 22%, en aðeins 50% af brúttó leigutekjum eru skattskyldar ef um er að ræða leigu á eigin húsnæði.

Sveitarfélögin innheimta fasteignaskatt sem er visst hlutfall af fasteignamati húss og lóðar. Hlutfallsprósentan er ákveðin af því sveitarfélagi sem eignin er staðsett í.
 

Einstaklingar sem eru ekki með lögheimili á Íslandi (með takmarkaða skattskyldu):

Staðgreiðsla tekjuskatts og útsvars á launatekjur er þrepaskipt og er reiknast með eftirfarandi prósentu:

Af mánaðartekjum upp að 893.713 kr. 36,94%
Af mánaðartekjum yfir 893.714 kr. 46,24%

Þessi útreikningur getur tekið einhverjum breytingum við endanlega álagningu skatta, þar sem útsvarsprósenta sveitarfélaga er mishá.

Fjárhæðirnar eiga við um launatekjur eftir að iðgjald í lífeyrissjóð hefur verið dregið frá tekjuskattstofni, en það er frádráttarbært.

Persónuafsláttur er 1.772 kr. á dag og er reiknaður miðað við dvalartíma á landinu.

Þeir sem eru með takmarkaða skattskyldu (erlendis búsettir) eiga ekki að greiða gjald í framkvæmdasjóð aldraðra eða útvarpsgjald.