Social sikring

Hvor er du social sikret?

Der findes fælles regler for social sikring i EU/EØS, som bestemmer i hvilket land du er social sikret. Du kan finde mere information på tr.is

Pligt til at betale social sikring                

Social sikring finansieres forskelligt i de nordiske lande. Hvilke afgifter, der betales, størrelsen og beregningsgrundlaget varierer mellem landene.

Hvis du er social sikret i Island, betales de sociale bidrag efter islandske regler.

Den sociale sikring finansieres af statskassen. Du betaler ikke særskilte bidrag til social sikring. De sociale bidrag betales gennem skatten via din arbejdsgiver.

Sociale sikring – Selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og driver virksomheden som enkeltmandsvirksomhed eller anpartsvirksomhed, skal du selv sørge for at indbetale sociale bidrag. Beløbet beregnes ud fra nettoindkomsten dvs. af overskuddet af din virksomhed. Hvis du driver virksomheden som et aktieselskab, vil beløbet bliver indbetalt via din løn på samme måde, som hvis du var lønmodtager.

Fradrag for sociale bidrag

Der er ingen fradrag for sociale bidrag, som du har betalt i udlandet i Island.