Skattesatser 2021

Fuldt skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 349.018 ISK per måned

31,45 procent

Beløb fra 349.019 - 979.847 ISK tilper måned

37,95 procent
Beløb som overstiger 979.848 ISK per måned 46.25 procent

Den endelige skat kan afvige noget, afhængig af i hvilken kommune du bor.

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Fra den skat som bliver beregnet bliver der trukket et personfradrag på 50.792 ISK per måned eller 609.509 ISK for et helt år.

Personfradraget indebærer at du ikke betaler skat af indkomster som er mindre end 1.938.025 ISK. Dette beløb kaldes for skattefritagelsesgrænsen.

Børn under 16 år betaler 6 procent i skat af indkomster som overstiger 180.000 ISK.

Alle personer i alderen 16 – 69 år som har en indtægt over et bestemt beløb, skal betale en afgift til investeringsfonden og en TV-licensafgift. Indtægtsgrænsen og afgiftens størrelse bliver bestemt i slutningen af indtægtsåret.

Skatten af kapitalindkomster er 22 procent af kapitalindkomster over 300.000 ISK per person og år. Skattesatsen af bruttoindtægt ved udleje af bolig er også 22 procent, men blot 50 procent af bruttolejeindtægten beskattes.

Der findes også en kommunal ejendomsskat som udgør en procentsats af huset og grundens ejendomsværdi. Procentsatsen fastlægges af den kommune hvor ejendommen ligger.

Begrænset skattepligtig

Stats- og kommuneskat af din lønindkomst beregnes forskudsvis på to niveuer

Beløb op til 349.018 ISK per måned

31,45 procent

Beløb fra 349.019 - 979.847 ISK tilper måned

37,95 procent
Beløb som overstiger 979.848 ISK per måned 46.25 procent

Beløbene er lønindkomst efter du har betalt afgift til pensionsfond, men du for fradrag for afgiften.

Du har krav på et personfradrag på 1.796 ISK per dag som beregnes efter hvor mange dage du har opholdt dig i Island.

Personer som er begrænsede skattepligtige (bosat i udlandet) skal ikke betale afgift til investeringsfonden for ældre eller TV-licensafgift