Bor du i Island og arbejder om bord på et skib som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i Island og arbejder om bord på et skib, som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her transport med skib, undtagen hvis skibet kun sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i et andet nordisk land

Lønnen kan beskattes i det andet nordiske land, hvor skibet er registreret.

Når du arbejder på et skib, som befragtes på såkaldt bareboat basis af et rederi i et andet nordisk land, kan lønnen beskattes i det land hvor rederiet er hjemmehørende.

Beskatning i Island

Du betaler ikke skat i Island af indkomsten, men den påvirker beskatningen af andre indkomster du har.

Information om beskatning af indkomst fra arbejde om bord på et skib, som har opgaver på dansk eller norsk kontinentalsokkel finder du under rubrikken "Bor du i Island og arbejder på den danske eller norske kontinentalsokkel".

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Tryggingastofnun rikisins tr.is eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor skibet er registreret for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige