Bor du i et andet nordisk land og er ansat som flyvende personel i Island?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land, og som er ansat i Island i et nordisk flyselskab til at udføre arbejde om bord på fly. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i Island

Lønindkomsten er fritaget for beskatning i Danmark. Dette gælder både ved flyvning i indenrigstrafik og ved international trafik.

Beskatning i bopælslandet

Lønindkomsten er skattepligtig i bopælslandet. Har du fået udbetalt godtgørelse som skal dække udgifter i forbindelse med dit arbejde, er det bopælslandets regler, som gælder ved beregning af hvilken del af disse godtgørelser, der er skattefrie.

Du skal medregne lønindkomsten og dine godtgørelser i selvangivelsen i dit bopælsland, men du har også selvangivelsespligt i Island selvom din indkomst ikke bliver beskattet der.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. For mere information bør du kontakte med socialforsikringsmyndigheden i det land du er bosat i eller Tryggingastofnun i Island tr.is.

Vlg det andet land her:   Danmark | Norge | Finland | Sverige